Kategorie
Finanse i biznes

Restrukturyzacja firmy. Co to jest? Na czym polega? Jakie daje korzyści?

Gdy firma zaczyna generować coraz większe straty, a obecna polityka biznesowa nie przynosi optymalnych efektów, może dojść do sytuacji, gdy konieczne będzie przeprowadzenie restrukturyzacji. Niekiedy jest to jedyny sposób na uratowanie firmy przed widmem bankructwa.

Czym jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacja to zmiany dotyczące całego przedsiębiorstwa – jego aktywów, pasywów oraz organizacji. To gwałtowne, intensywne zmiany, których głównym celem jest podniesienie wartości firmy, dostosowanie jej do zmieniających się realiów rynkowych oraz ochrona przed upadkiem.

Możliwa jest restrukturyzacja działalności jednoosobowych, ale również możliwa jest restrukturyzacja spółki działającej w różnych formach, na przykład spółki cywilnej czy spółki handlowej.

Działania w ramach restrukturyzacji mogą być prowadzone zarówno w przypadku firm, które już teraz są niewypłacalne, jak i tych, które zmierzają do niewypłacalności.

Na gruncie prawa polskiego restrukturyzacja firmy regulowana jest przez Ustawę z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r. poz. 814).

Dlaczego firmy poddawane są restrukturyzacji?

Firmy mogą być restrukturyzowane z różnych przyczyn, które określane są jako zewnętrzne oraz wewnętrzne.

Zewnętrzne przyczyny restrukturyzacji to te, które dotyczą otoczenia firmy, w którym prowadzi ona swoją działalność. W tym przypadku restrukturyzacja przedsiębiorstwa może być prowadzona wtedy, gdy nagle zaczyna ono tracić swoją pozycję rynkową na skutek wzrostu konkurencyjności w danej branży, a także wskutek zmian polityki gospodarczej w danym kraju.

Wewnętrzne przyczyny restrukturyzacji są znacznie częstszym powodem prowadzenia tych działań. Zaliczane są do nich między innymi rosnące koszty utrzymania działalności, na przykład bardzo droga produkcja, utrzymanie załogi, zbyt duże marnotrawstwo materiału, niska jakość towarów. Wszystkie te przyczyny mogą kierować do pogorszenia sytuacji firmy i w rezultacie mogą doprowadzić nawet do jej bankructwa.

W jaki sposób prowadzi się restrukturyzację przedsiębiorstw?

Restrukturyzacja to zmiany, które muszą być odpowiednio rozplanowane. Właśnie dlatego restrukturyzacja przedsiębiorstwa nigdy nie powinna być działaniem nieprzemyślanym, nagłym, gdyż może ona spowodować jeszcze więcej szkód dla firmy.

Jako że firma w restrukturyzacji często ma długi, konieczne jest również zawarcie układu z wierzycielami, czyli umowy, która pozwala na ochronę firmy przed upadłością, ale jednocześnie zabezpiecza prawa wierzycieli.

W myśl prawa restrukturyzacyjnego wyróżnia się cztery różne formy postępowania:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu – jest to rodzaj postępowania pozasądowego, które może być wykonane w asyście doradcy zajmującego się restrukturyzacją, układ może być wtedy zatwierdzony sądownie
  • przyspieszone postępowanie układowe – przeprowadzane jest w uproszczonym trybie
  • postępowanie układowe – włącza przygotowanie spisu wierzytelności oraz umożliwia zawarcie układu z dłużnikami
  • postępowanie sanacyjne – dotyczy działań sanacyjnych, najbardziej złożona forma prowadzenia spraw restrukturyzacyjnych

Jak rozpocząć restrukturyzację firmy?

Najczęściej restrukturyzacja przedsiębiorstw odbywa się we współpracy z firmami specjalizującymi się w tym obszarze – są to kancelarie prawne, firmy doradcze zajmujące się prowadzeniem obsługi przedsiębiorstw.

Podsumowując, restrukturyzacja przedsiębiorstwa jest często najlepszym rozwiązaniem, gdy firma wymaga dogłębnych zmian związanych z jej działalnością. Odpowiednio rozplanowana i prowadzona tak, by jednocześnie chronić interesy firmy oraz wierzycieli, pozwala na uzyskanie najlepszych rezultatów, a w rezultacie redukuje ryzyko upadku biznesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

czternaście + 12 =